Třískové opracování - Frézování

Frézování kovů je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem. Hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj se nazývá frézka, frézovací nástroj fréza. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné, kdy je tomu opačně. Dnes se na moderních CNC strojích používá téměř výhradně sousledné frézování, protože přináší delší trvanlivost nástroje. Naopak u starších strojů, u kterých se nepoužívají kuličkove šrouby k ovládání posuvú, se musí vždy použít posuv nesousledný.

Jako ve všech odvětvích, tak i v oblasti třískového obrábění neustále dochází k inovacím, a to jak z hlediska hardware (stroje a nástroje), tak v oblasti software (CAM systémy), a pro zvyšování produktivity a tím schopnosti konkurovat je zapotřebí tento vývoj sledovat.

Jednou z největších inovací v poslední době je tzv. Adaptivní obrábění. Jedná se o výpočet dráhy takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximálně možného zatížení nástroje a nástroj přitom nebyl nikdy přetížen. Tato dráha je vypočítána speciálním výpočtem, který již není možné dosáhnout běžným způsobem. Navíc tato technologie nabízí i použití "Redukce kroku", čímž je optimalizována výsledná drsnost povrchu.

Adaptivní obrábění zajistí odebrání co nejvíce materiálu v co nejkratším čase při zajištění maximální bezpečnosti obráběcího procesu, a to vše s optimalizací drsnosti výsledného povrchu připraveného pro dokončovací způsoby obrábění.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frézování, nebo také strojní třískové obrábění je nejčastější, u nás poptávanou službou. Disponujeme 3 osými i 4 -5 osými obráběcími centry

Vynikáme kvalitou výroby díky pečlivému systému mezioperační kontroly a finálnímu měření na 3D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak dodat data?

Pro realizaci zakázky nám stačí zaslat export z CAD/CAM software, ale vzhledem k tomu, že disponujeme i vlastní konstrukcí, jsme schopni digitalizovat a v případě potřeby i inovovat fyzicky dodaný výkres.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrábíme následující materiály:

ocel

nerez

speciální oceli

slitiny hliníku

barevné kovy

plasty

měd

mosaz

bronz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kusovou I sériovou výrobu dílců

výrobu složitých prototypů

výrobu z plného materiálu

obrábění svařenců

 

 

Kontaktujte

FIRMA: INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výroba: Bohumín Skřečoň, Horní Datyně

Město: Bohumín, Vratimov

EMAIL: info@inovationtech.cz

EMAIL: obchod@inovationtech.cz

TEL: +420 732 441 635

Sdílejte

Rychlé kontaktní údaje:

INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výrobní Hala - 1. máje 112, Bohumín Skřečoň

ESHOP INOVATIONTECH: www.machine-cnc.cz