Třískové opracování - Broušení

Broušení:

Je technologie obrábění, při níž se materiál ubírá tvrdým brusivem (práškem, kotoučem ap.) s množstvím nepravidelných a nahodile orientovaných břitů. Ruční broušení patří mezi nejstarší způsoby obrábění, strojové broušení se používá k obrábění kovů, keramiky, skla, ale také dřeva a umělých hmot. Brousit lze i ty nejtvrdší materiály a při strojovém broušení lze dosahovat vysoké přesnosti a velmi kvalitního povrchu

Broušení je vždy poslední, dokončovací operace, která následuje po obrábění. Brusným kotoučem (mnohobřitým nástrojem) odebíráme malé částečky materiálu a tím se snažíme dosáhnout požadovaného tvaru. Sledujeme parametry jako rovinnost a válcovitost. Broušením na kulato se také dosáhne přesných rozměrů a drsnosti povrchu Ra 1,6 až 0,2 μm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broušení na plocho

Broušení na plocho a broušení průměrů provádíme do třídy přesnosti IT5. Pro broušení průměrů náš partner disponuje stroji Tripet OF 270.11, MHPE 500, BPH 320.

Materiály, které dokážeme brousit jsou různé kovové i nekovové materiály. Může se jednat o slinuté karbidy, cementované i kalené součásti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broušení na kulato

Broušení na kulato slouží k přesnému obrobení vnitřních i vnějších ploch. Typicky jsou válcovité, kuželovité, ale mohou mít i jiné tvary. Pro broušení průměrů náš partner disponuje stroji Studer  BHU 20, BHU 32, OF 270.11. Pro broušení závitů stroj Stankov. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklady broušených dílců: 

náboje

razníky

hřídele

čepy

Příruby

kleštiny

Suchoběžné plynové ucpávky

Spojky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuálně pro broušené díly využíváme kooperace v partnerské společnosti.

Pro spokojenost a kvalitu dodání dílců nám svěřených provádíme kontrolní audity partnerských společností. 

Dlouhodobý výběr a kontrola kvalitního partnera je jedním s nejdůležitějších bodů kvality, kterou chceme zajistit vždy perfetní servis pro naše zákazníky.

Z toho důvodu jsou předem informováni naši partneři pro případný kontrolní zákaznícký audit.

Kontaktujte

FIRMA: INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výroba: Bohumín Skřečoň, Horní Datyně

Město: Bohumín, Vratimov

EMAIL: info@inovationtech.cz

EMAIL: obchod@inovationtech.cz

TEL: +420 732 441 635

Sdílejte

Rychlé kontaktní údaje:

INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výrobní Hala - 1. máje 112, Bohumín Skřečoň

ESHOP INOVATIONTECH: www.machine-cnc.cz