Systém kvality

Vlastníme Certifikaci ISO 9001

Iso9001-2016

Preferujeme a řídíme se požadavky dle 

ISO 45001/OHSAS 18001, které zavadíme a samy respektujeme jak v naší společnosti, tak i u našich partnerských firem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO 9001 - Systémy managementu kvality (QMS) - Požadavky

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.
 
Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ISO 9001; pro posouzení zákazníků, plnění požadavků předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality (QMS).

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001 (QMS)

 • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků, majitelů;
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
 • zkvalitnění systému managementu, zdokonalení organizační struktury organizace;
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů;
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
 • vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř i vně organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)

ISO 9001

ISO 45001/OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Norma je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001  a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality (QMS) a systémem environmentálního managementu (EMS) organizace.

Při aplikaci ISO 45001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace v organizaci s vazbou na jednotlivé činnosti.

Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření v rámci svých možností vedoucí k předcházení nebezpečí, odstranění, omezení, nebo izolace zaměstnance od potencionálního nebezpečí. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018 pro organizace je:

 • zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijatého na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením;
 • systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;
 • předcházení a omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
 • plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • vybudovaný samoregulující systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
 • zvýšení podnikové kultury a corporate identity u svých zainteresovaných stran.

Kontaktujte

FIRMA: INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výroba - Sklad

Město: Líšny 6, Malá Skála 

EMAIL: info@inovationtech.cz

EMAIL: vyroba@inovationtech.cz

TEL: 732 441 635

Sdílejte

Rychlé kontaktní údaje:

INOVATIONTECH s.r.o.

JAURISOVA 514/4, 140 00 Praha 4  - Michle

IČ: 08766215 DIČ: CZ08766215

Výrobní Hala - Sklad: Líšný 6, Malá Skála

ESHOP INOVATIONTECH: www.eshop-int.cz